Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


12.tétel

2009.10.23

12. Tétel
A nyelvi szintek, a szófajok rendszere
feladat: Határozza meg az alábbi mondat szavainak szófaját! ( Az érettségi vizsga magyar nyelvtan feleletét hamarosan befejezem. )

 

AZ IGE

Az ige mindig cselekvést, történést, létezést fejez ki. A CSELEKVÉSt kifejező ige olyan tevékenységet fejez ki, amely az alany akaratától függ. A TÖRTÉNÉSt kifejező ige olyan cselekményt fejez ki, amely az alany akaratától független. LÉTIGÉK: van, volt, lesz, nincs, sincs, él, nem volt, nem lesz, nem él, nincsenek, vannak, lett
Az ige a mondatban mindig állítmány. Az ige jelei és ragja megjelölik a cselekvő számát, személyét, a cselekvés módját, idejét.

Az igék csoportosítása:

àA cselekvő és a cselekvés viszonya szerint:

-          cselekvő ( ír, olvas )

-          műveltető( csináltat ) at/et, tat/tet, lal/lel, aszt/eszt

-          szevedő: mindig képzett ( atik/etik, tatik/tetik )

-          visszaható: a cselekvés visszahat az alanyra ( ozik/ezik/özik )

-          ható ige: képző ( hat/het )

 

àCselekvés irányulása szerint a tárgy szempontjából: tárgyas, tárgyatlan

àIgeszemlélet szerint: befejezett, folyamatos

àIgejelleg szerint: tartós-huzamos, mozzanatos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A NÉVSZÓK

Élőlények, élettelen tárgyak, gondolati dolgok nevét, tulajdonságát vagy mennyiségét kifejező, illetve mindezeket helyettesítő szavak.

A névszók: főnév, melléknév, számnév,névmás

è A főnév

Két féle lehet: konkrét, illetve elvont.

Élőlények, élettelen tárgyak, gondolati dolgok nevét jelölő szó.

Jelentés alapján két fajtája van:

KÖZNÉV

TULAJDONNÉV

 

 

Egyedi név ( pl.: törpeharcsa )

Személynév: család-,vezetéknév, keresztnév, becenevek, ragadványnév

Gyűjtőnév ( pl.: hal )

Állatnevek: ló, kutya, macska ( Morzsi, Cirmi )

Anyagnév ( pl.: hús )

Földrajzi nevek: világrészek, országok, tájak, égitestek, utak, utcák, terek, vizek nevei,pl.: Európa, Erdély; a tájban mesterséges, vagy természetes alakulatok neve, pl.: Római-domb, Aggteleki- cseppkőbarlang

Elvont név ( pl.: béke, szeretet )

Intézménynév: KJKG

 

Cím: a könyvek, újságok, folyóiratok, irodalmi és művészeti alkotások neve, pl.: Egri csillagok

 

Márkanév: gyártmány, termék név, pl.: Milka

 

Kérdései: Ki? Mi? Kik? Mik? Kit? Mit? Kiket? Miket? Kiről? Miről? Kitől? Mitől? Kihez? Mihez? Kinél? Minél?
                                  

A melléknév

Tulajdonságot, milyenséget, valaminek a színét, kiterjedését, nagyságát kifejező szófaj.
Kérdései: Milyen? Mekkora? Melyik?

A melléknév fokozása:

- alapfoknál NINCSà szép
- középfoknál B, BBà szebb
- felsőfoknál LEG+B-BBà legszebb
-túlzófoknál LEGESLEG+B-Bà legeslegszebb

A mondatban leggyakrabban jelző ( min…/ minőségjelző /), illetve állítmány.

 

I.                    A számnév

Számot, mennyiséget kifejező szófaj.
Kérdőszavai: Hány? Mennyi? Hányszor? Mennyiszer? Hány alkalommal?

Fajtái: határozott számnév: - tő ( öt )
                                                  - tört ( ötöd )                 
                                                  - sor ( ötödik )
            határozatlan: sok, kevés, pár, néhány…

 

II. A névmások

Névszókat helyettesítő szavak.
Fajtái:

1.)    Személyes: én, te ő, mi, ti, ők, engem, nálam, hozzám, nekem, rólam,velem, tőlem

2.)    Birtokos: enyém, tiéd, övé…

3.)    Mutató: ez, az, emitt, amott, itt, ott

4.)    Kölcsönös: egymás

5.)    Visszaható: magam, magad, maga…

6.)    Vonatkozó: a+ kérdő névmás: aki, ami, amilyen, amekkora

7.)    Kérdő: a kérdőszavak

8.)    Határozatlan: valaki, senki

9.)    Általános: mindenki, bárki

             Igenevek ( átmeneti szófajúak )

Fajtái: - főnévi igenév: ige + ni képző
            - melléknévi igenév: - folyamatos( ige + ó/ő ), befejezett ( ige + t/tt-
                                                   olvasott diák),
                                                    beálló ( ige+ andó/endő ); kérdésük: Milyen?
            - határozói igenév: ige+ va/ve, ván/vén

 Határozószók: 15 féle van

-          helyhatározó, időhatározó, módhatározó, fok-,mértékhatározó, számhatározó, részeshatározó, társhatározó, eredményhatározó, eredethatározó, okhatározó, célhatározó, részeshatározó, eszközhatározó, hasonlító határozó, tekintet határozó

 

 

 

 

 

 Viszonyszók:

-          névelő ( határozott: a, az; határozatlan: egy )

-          névutó ( alatt, mellett, nélkül )

-          igekötő ( egybe: kimegy; külön: megy ki; „jövő idős”: ki fog menni )

-          segédige( volna, fog )

-          kötőszó ( alárendelő: hogy; mellérendelő: és, mert, de, pedig, ha, hol-hol, ikkij, sőt, is, s )

-          módosítószó ( persze, hogyne, simán, esélytelen, nem, nemigen )

 

 Mondatszó:

-          indulatszavak

-          felelő és kérdőszavak

-          állathívogató és terelőszavak

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.