Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


14.tétel

2009.10.23

14. Tétel

Az összetett mondatok

 

Bonyolultabb valóságviszonyt fejez ki, mint az egyszerű mondat. Az egyszerű mondat olyan mondat egész, amely egyetlen tagmondatból áll. Azokat a mondatokat, amelyek három, vagy több tagmondatból állnak, többszörösen összetett mondatnak nevezzük.

 

                                                                              MONDAT

                               EGYSZERŰ                                                                         ÖSSZETETT

           szerves            szervetlen                                               teljes                           hiányos

tagolt         tagolatlan                                               alárendelő     mellérendelő

tő  bővített

 

Az alárendelő összetett mondatok

Egyik tagmondata a főmondat, másik a mellékmondat. A főmondatban található, vagy kitehető az utószó, melynek szófaja mutató névmás vagy határozószó. a mellékmondatban található, vagy kitehető kötőszó, aminek a szófaja vonatkozó névmás, vagy valóságos kötőszó, pl.: a hogy. A főmondat jele: F, jelölése: O; mellékmondat jele: m, jelölése: o

Az alanyi mellékmondatok


Utalószavak: az, csak, azé, olyan, akkora, annyi
Kötőszavai: hogy, aki, ami

 

Az állítmányi mellékmondatok


Utalószavak: az, olyan, akkora, annyi
Kötőszavak: hogy, vonatkozó névmás, mint

 

 

 

 

A tárgyi mellékmondatok


Utalószavak: azt, olyat, annyit
Kötőszavak: hogy, mint, amit, amiről

 

Mellérendelő mondatok

Definíciója: azonos mondatrészek között fennálló logikai kapcsolat, melyeknek azonos a fölérendelt tagjuk.
Fajtái:

àkapcsolatos ( kötőszavai: és, s, meg, is, is-is, sőt, sőt-is, hol-hol )
àellentétes ( kötőszavai: pedig, viszont, de, ellenben, azonban, mégsem, hanem)
àválasztó ( kötőszavai: vagy, vagy-vagy, akár, akár-akár )
àmagyarázó ( kötőszavai: hisz, hiszen, úgysem, ugyanis, tudniillik, úgyis, azaz, vagyis, mégpedig, illetőleg, illetve)
àkövetkeztető ( kötőszavai: tehát, ezért, ennél fogva, így, következésképpen, ennek következtében, ennek folytán, ez okból )

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.